Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES S.A. are calitate de operator de date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date.

Definiții:

Date personale inseamnă orice date care pot conduce la identificarea unei persoane fizice, fie direct, fie prin corelare între acestea, ca de exemplu nume, prenume, fotografie, varstă, sex, naționalitate, etnie, adresă de domiciliu/resedintă, adresă de e-mail, adresă IP, ocupație, venit, cont bancar, orientare politică, religie, semnătură, etc.

 • categorii speciale de date personale inseamnă categoriile de date referitoare la rasă, etnie, date privind starea de sănătate sau conexe activității operatorului în legătură cu pacienții, date despre viața sexuală, codul numeric personal sau un alt cod ori număr având o funcție de identificare cu aplicabilitate generală;
 • prelucrare inseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • persoană vizată inseamnă persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate, cu titlu de exemplu: pacienți, rude/însoțitori/împuterniciți ai pacienților;

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES S.A. prelucrează datele dumneavoastră personale în scopuri legitime directe sau conexe activității de prestare a serviciilor medicale și pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne sunt impuse.

Vă informăm, cu titlu de exemplu, despre câteva dintre procesele de prelucrare a datelor pe care Muntenia Medical Competences S.A. le poate efectua:

a) Colectarea, înregistrarea, păstrarea, vizualizarea datelor în vederea încheierii și executării contractelor de prestări de servicii medicale;

b) Înregistrarea și transmiterea către terți a datelor personale în vederea programărilor efectuate prin sistemul de Call Center;

c) Înregistrarea apelurilor telefonice pentru eficientizarea serviciilor medicale;

d) Transmiterea datelor personale către Casele de Asigurări de Sănătate în vederea decontării serviciilor;

e) Transmiterea datelor personale către asiguratori în vederea decontării;

f) Analiza și transmiterea datelor către terți în vederea efectuării de statistici medicale;

Preclucrarea datelor în scop de marketing

Furnizarea datelor dumneavoastră în scopul primirii de mesaje publicitare este opțională, refuzul furnizării datelor pentru a fi utilizate în scop publicitar nu afectează dreptul dumneavoastră de a beneficia de produsele/serviciile societății noastre.

Pentru transmiterea mesajelor publicitare prelucrăm următoarele date: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de corespondență.

Pentru transmiterea mesajelor publicitare aveți posibilitatea de a ne furniza alte date personale decât cele pe care le deținem pentru administrarea relației contractuale.

Vă informăm că pentru transmiterea mesajelor publicitare, MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES poate transmite datele dumneavoastră personale unor parteneri, împuterniciți ai MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES care au obligația de a respecta drepturile dumneavoastră în aceeași măsură ca și MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES.

În cazul în care sunteți deja client al MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES, pentru a vă oferi mesaje publicitare personalizate, cu acordul dumneavoastră expres vom prelucra automat datele deținute despre dumneavoastră (fără a ne limita la: gen, vârstă, locație, venituri, etc.) și va realiza profile, inclusiv analizarea și evaluarea datelor deținute pentru transmiterea de propuneri personalizate. În situația în care nu ne veți oferi acordul pentru acestea, vă putem transmite doar mesaje publicitare adresate publicului larg.

Exprimarea dezacordului nu conduce la imposibilitatea obținerii unei oferte personalizate, la solicitarea dumneavoastră, în funcție de necesitățile dumneavoastră. Durata pentru care MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES prelucrează datele dumneavoastră personale este până la îndeplinirea scopului prezentului acord.

Durata prelucrării datelor:

MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES S.A. stochează datele dumneavoastră personale pentru perioade limitate de timp conform prevederilor legale, în funcție de tipul documetului, de modul de arhivare (fizic sau electronic).

Legislația aplicabilă

 • Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996,
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
 • ORDIN nr. 1.706 din 2 octombrie 2007 privind conducerea și organizarea unitătilor și compartimentelor de primire a urgențelor
 • Ordinul nr. 1.782 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi

De asemenea, acolo unde legislația în vigoare nu prevede termene imperative de stocare a datelor, MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES S.A. are prevăzute termene prin politicile interne. Informații despre politicile interne vă pot fi puse la dispoziție la cerere.

Transferul datelor către terți:

În îndeplinirea scopului prelucrării datelor personale acestea pot fi transferate către terți cum ar fi furnizorii de prestări servicii, medici/clinici partenere, autorităti ale statului precum Casa de Asigurări de Sănătate, Direcția de Sănătate Publică, etc.

Drepturile dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal sunt:

Dreptul de a accesa informațiile

Aveți dreptul de a solicita un raport al datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm.

Dreptul la rectificare

Dacă datele dumneavoastră personale sunt incorecte, aveți dreptul să ne cereți să le rectificăm. În cazul în care comunicăm terților date corectate ulterior, vom informa și terții respectivi în acest sens.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor

Puteți să vă opuneți primirii de mesaje comerciale personalizate din partea noastră. Când deveniți client MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES, putem să vă intrebăm dacă doriți să primiți oferte personalizate. În cazul în care vă răzganditi ulterior, puteți opta să nu mai primiți mesaje publicitare.

Nu puteți să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES dacă avem obligația legală de a le prelucra dacă este necesar să încheiem un contract cu dumneavoastră.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a ne solicita să restrictionăm utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care:

 • considerați că informațiile sunt inexacte;
 • prelucrăm datele în mod ilegal;
 • MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES nu mai are nevoie de datele respective, dar doriți să le păstrăm în vederea utilizării într-o acțiune în justiție;

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul să ne solicitați să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct dumneavoastră sau unei alte companii. Aceasta se aplică în cazul datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm prin mijloace automate și cu consimtămantul dumneavoastră sau pe baza unui contract încheiat cu dumneavoastră. În cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal.

Dreptul la ștergere

Puteți să ne solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă:

 • datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • vă retrageți consimtămantul pe baza căruia are loc prelucrarea;
 • MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în mod ilegal, sau
 • o reglementare a Uniunii Europene sau a unui membru Uniunii Europene impune ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES.

Dreptul la reclamații

In cazul in care nu sunteți satisfăcut de modul in care am răspuns solicitărilor dumneavoastră, aveți dreptul să faceți o reclamație. Dacă sunteți in continuare nemulțumit de reacția noastră la reclamația pe care ne-ati înaintat-o, puteți să o trimiteți departe către Responsabilul cu protecția datelor din cadrul MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES.

Acest site foloseşte cookie-uri si colecteaza date cu caracter personal. Consulta mai multe informatii aici.
Mai multe informatii Sunt de acord Nu sunt de acord