DREPTURILE SI OBLIGATIILE PACIENTULUI

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PACIENTULUI

 

 • Pacientii au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale;

 • Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare;

 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.

 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statului profesional al furnizorului de servicii de sanatate;

 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic;

 • Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de medic i-ar cauza suferinta. Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate.

 • Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau;

 • Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului;

 • Pacientul are dreptul de a cere si a obtine o alta opinie medicala;

 • Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

 • Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului;

 • In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar;

 • Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;

 • Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica;

 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale;

 • Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale;

 • Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.

 • Pacientul are acces la datele medicale personale;

 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale;

 • Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului;

 • Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare.

OBLIGATIILE PACIENTILOR

 • Sa acorde incredere deplina in tratamentul si ingrijirile recomandate;

 • Sa se comporte civilizat si politicos cu personalul medical;

 • Sa respecte regulile de igiena personala zilnica;

 • Sa-si exprime acordul cerut de personalul medical in situatiile prevazute prin legislatie;

 • Sa participe la vindecarea lor prin respectarea recomandarilor medicale si tratamentului si sa respecte riguros ordinea interioara a unitatii;

 • Sa nu pretinda examane de laborator sau radiologice pe care medicul nu le considera necesar;

 • Sa accepte regimul alimentar recomandat de medic, chiar daca difera de mancarurile cu care este obisnuit in familie;

 • Sa nu depoziteze alimente decat in locurile permise;

 • Sa stea in spital atat timp cat este necesar, sa nu insiste sa ramana mai mult decat trebuie, iar daca doreste externarea inainte de recomandarea medicului, aceasta se va face pe proprie raspundere si sub semnatura;

 • Sa nu consulte dosarul sau medical pentru a evita neintelegerea unor terneni si sa solicite informatii doar personalului calificat;

 • Fumatul este strict interzis;

 • Sa pastreze curatenia in saloane, integritatea echipamentului, curatenia in grupurile sanitare si sa nu degradeze instalatiile, sa nu arunce pansamente, vata si alte obiecte sau resturi alimentare;

 • Sa umble in tinuta vestimentara ingrijita, decenta cand iese pe coridoare;

 • Sa respecte circuitele spitalului si sa nu circule prin locurile interzise pacientilor in vederea protectiei proprii impotriva unor agenti patogeni sau noxe;

 • Sa nu provoace neintelegeri sau altercatii cu personalul medical sau alti pacienti;

 • In situalia in care exista nemultumiri, pacientul poate sa faca reclamatie scrisa sau se poate adresa medicului sef de sectie sau conducerii spitalului.

Acest site foloseşte cookie-uri si colecteaza date cu caracter personal. Consulta mai multe informatii aici.
Mai multe informatii Sunt de acord Nu sunt de acord